Φυτικές Ίνες και Δυσκοιλιότητα

Δυσκοιλιότητα I.D Η χρόνια δυσκοιλιότητα αποτελεί μια συχνή παθολογική διαταραχή, με καταγεγραμμένο επιπολασμό που κυμαίνεται μεταξύ 3% και 27% στον γενικό πληθυσμό, o οποίος αυξάνεται με την ηλικία. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει μια υπεροχή στο γυναικείο φύλο. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα σύμπτωμα το οποίο είναι πιθανό να έχει ποικίλα αίτια, και συνεπώς, υπάρχουν διάφορες…