Η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 κουταλάκια γλυκού το βράδυ πριν την κατάκλιση. Η αφόδευση πραγματοποιείται 8-12 ώρες από τη λήψη του προϊόντος εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για τη μετακίνηση στο κόλον και το μεταβολισμό του σε δραστικό συστατικό. Αρχίζουμε με 1 κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Η λήψη αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος το πολύ δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα είναι επαρκής. Η χρήση για περισσότερες από 1-2 εβδομάδες απαιτεί ιατρική επίβλεψη. Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε πάντα τις οδηγίες χρήσης πριν τη λήψη του προϊόντος.