Η Γερολυμάτος International εφαρμόζει σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης για την μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με το φάρμακο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ