Δυσκοιλιότητα Τρίτης Ηλικίας

Δυσκοιλιότητα & Ηλικιωμένοι

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό και βασανιστικό πρόβλημα. Χαρακτηρίζεται από σπάνια και οδυνηρή εκκένωση καθώς και κοιλιακό άλγος και παρόλο που δεν αποτελεί ασθένεια αλλά σύμπτωμα επηρεάζει σημαντικά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνες απασχολεί το 16% του ενήλικου πληθυσμού ενώ ένας στους πέντε Έλληνες έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον μια φορά…