Άγχος και Δυσκοιλιότητα

Ψυχολογική Δυσκοιλιότητα: Πως το άγχος σχετίζεται με την δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα είναι συνήθως μία δυσάρεστη κατάσταση κατά την οποία βιώνουμε καθυστέρηση σε σχέση με τις επισκέψεις μας στην τουαλέτα. Περίοδοι δυσκοιλιότητας μπορεί να τύχουν στον καθένα μας και αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με διάφορες πτυχές των διατροφικών μας και καθημερινών συνηθειών. Ωστόσο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ψυχολογικοί παράγοντες όπως το άγχος έχουν…